Disclaimer


Deze disclaimer heeft betrekking op de website www.wewantsale.nl, hierna te noemen wewantsale.nl.

Informatie op deze website

Wewantsale.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wewantsale.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de website, neem dan gerust contact met ons op.

 

Functioneren van de wewantsale website

Wewantsale.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Wewantsale.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden of ontvangen van informatie via het internet, zoals maar niet beperkt tot storingen, fouten of vertraging in en onderbreking van het verstrekken van informatie.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen uitsluitend ter informatie voor de gebruiker. Wewantsale.nl kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks te allen tijde juist en actueel zijn. Wewantsale.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wewantsale.nl behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen.

 

Aansprakelijkheid

Gelet op de bovengenoemde beperkingen is enige en alle aansprakelijkheid van wewantsale.nl voor enige en alle nadelige gevolgen, schade en/of kosten ontstaan door of als gevolg van de op of via haar website verstrekte informatie uitgesloten. Aan door wewantsale.nl verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Blijf altijd op de hoogte van de laatste SALE!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief.

Close